black-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black-out.

Từ điển Anh Việt

 • black-out

  /'blækaut/

  * danh từ

  sự tắt đèn, sự kín ánh đèn; thời gian tối hoàn toàn (ở sân khấu, lúc phòng không)

  sự thoáng ngất đi, sự thoáng mất trí nhớ; sự thoáng hoa mắt (phi công)

  sự mất điện

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự che giấu đi, sự ỉm đi

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) che giấu đi, ỉm đi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • black-out

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hủy bỏ ngược