black cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black cap.

Từ điển Anh Việt

 • black cap

  /'blækkæp/

  * danh từ

  mũ đen (của quan toà đội khi tuyên án tử hình)

  * danh từ

  (động vật học) chim chích đầu đen