black oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • black oil

  * kỹ thuật

  dầu đen

  dầu mazut

  hóa học & vật liệu:

  dầu ma dút bôi trơn