blackly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackly.

Từ điển Anh Việt

  • blackly

    xem black