blacky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blacky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blacky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blacky.

Từ điển Anh Việt

  • blacky

    /'blæki/

    * danh từ

    (thông tục) người da đen