blackbird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackbird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackbird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackbird.

Từ điển Anh Việt

  • blackbird

    /'blækbə:d/

    * danh từ

    (động vật học) chim hét

    người da đen bị bắt cóc (xuống tàu chở nô lệ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet