ouzel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ouzel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ouzel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ouzel.

Từ điển Anh Việt

  • ouzel

    /'u:zl/ (ousel) /'u:zl/

    * danh từ

    (động vật học) chim hét

Từ điển Anh Anh - Wordnet