blacktop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blacktop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blacktop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blacktop.

Từ điển Anh Việt

 • blacktop

  * danh từ

  nhựa rải mặt đường

  * ngoại động từ

  rải nhựa đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blacktop

  a black bituminous material used for paving roads or other areas; usually spread over crushed rock

  Synonyms: blacktopping

  coat with blacktop

  blacktop the driveway