black dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black dog.

Từ điển Anh Việt

  • black dog

    /'blækdɔg/

    * danh từ

    sự giận dỗi