asplenium adiantum-nigrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asplenium adiantum-nigrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asplenium adiantum-nigrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asplenium adiantum-nigrum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asplenium adiantum-nigrum

    Similar:

    black spleenwort: spleenwort of Europe and Africa and Asia having pinnate fronds and yielding an astringent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).