asplenium nidus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asplenium nidus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asplenium nidus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asplenium nidus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asplenium nidus

    Similar:

    bird's nest fern: tropical Old World or Australian epiphytic fern frequently forming tufts in tree crotches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).