asplenium pinnatifidum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asplenium pinnatifidum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asplenium pinnatifidum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asplenium pinnatifidum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asplenium pinnatifidum

    Similar:

    lobed spleenwort: a spleenwort of eastern and southern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).