asplenium ruta-muraria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asplenium ruta-muraria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asplenium ruta-muraria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asplenium ruta-muraria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asplenium ruta-muraria

    Similar:

    wall rue: small delicate spleenwort found on a steep slope (as a wall or cliff) of Eurasia and North America

    Synonyms: wall rue spleenwort

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).