black english nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black english nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black english giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black english.

Từ điển Anh Việt

  • black english

    tiếng Anh người Mỹ da đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet