atm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atm.

Từ điển Anh Việt

  • atm

    * (viết tắt)

    atmosphere

    viết tắt

    atmosphere

Từ điển Anh Anh - Wordnet