atmospheric emission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric emission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric emission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric emission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric emission

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phát xạ điện khí quyển