atmospherically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospherically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospherically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospherically.

Từ điển Anh Việt

  • atmospherically

    xem atmospheric