atmospheric water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric water

    * kỹ thuật

    nước khí quyển

    nước mưa

    nước mưa nhiễm bẩn