atmospheric pollution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric pollution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric pollution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric pollution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospheric pollution

  * kinh tế

  sự ô nhiễm bầu khí quyển

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự nhiễm bẩn không khí