atmospheric rainfall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric rainfall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric rainfall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric rainfall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric rainfall

    * kỹ thuật

    lượng nước rơi khí quyển