atmospheric phenomenon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric phenomenon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric phenomenon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric phenomenon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atmospheric phenomenon

    a physical phenomenon associated with the atmosphere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).