atmospheric air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospheric air

  * kỹ thuật

  không khí

  điện lạnh:

  không khí atmosphe

  không khí môi trường

  xây dựng:

  không khí khí quyển