atmospheric absorption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric absorption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric absorption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric absorption.

Từ điển Anh Việt

  • atmospheric absorption

    (Tech) hấp thụ của khí quyển