atmospheric friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric friction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric friction

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự cọ sát khí quyển

    sự ma sát khí quyển