atmospheric model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric model

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mô hình khí quyển