atmospheric steam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric steam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric steam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric steam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric steam

    * kinh tế

    hơi nước có áp suất bằng 1 atmotphe