atmospheric static nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric static nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric static giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric static.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atmospheric static

    Similar:

    static: a crackling or hissing noise caused by electrical interference

    Synonyms: atmospherics

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).