atmospheric chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric chamber

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự thay đổi khí tượng