atmospheric mass-am nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric mass-am nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric mass-am giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric mass-am.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric mass-am

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối lượng khí quyển