atmospheric change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospheric change

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  biến đổi khí quyển

  xây dựng:

  sự thay đổi khí tượng