atmospheric moisture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric moisture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric moisture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric moisture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospheric moisture

  * kỹ thuật

  độ ẩm không khí

  điện lạnh:

  độ ẩm khí quyển

  xây dựng:

  độ ẩm trong khí quyển