atmospheric conditions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric conditions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric conditions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric conditions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospheric conditions

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  các điều kiện atmosphe

  các điều kiện khí quyển

  xây dựng:

  điều kiện khí trời