atmospheric action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric action

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tác dụng khí trời