atmospheric gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric gradient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric gradient

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trong khí quyển