atmospheric effects nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric effects nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric effects giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric effects.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric effects

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ảnh hưởng (của) khí quyển