atmospheric drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric drag

    * kỹ thuật

    lực hãm khí quyển

    vật lý:

    lực cản khí quyển