atmospheric pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atmospheric pressure

  * kỹ thuật

  áp suất khí quyển

  áp suất không khí

  xây dựng:

  áp lực khí trời

Từ điển Anh Anh - Wordnet