atmospheric agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric agent

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tác nhân khí quyển