atmospheric rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmospheric rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmospheric rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmospheric rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atmospheric rock

    * kỹ thuật

    đá phong thành