atmometric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atmometric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atmometric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atmometric.

Từ điển Anh Việt

  • atmometric

    xem atmometer