từ nối trong Tiếng Anh là gì?

từ nối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ nối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • từ nối

  * dtừ

  connective

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • từ nối

  * noun

  connective

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • từ nối

  connective