từ bi trong Tiếng Anh là gì?

từ bi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ bi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • từ bi

  * ttừ

  merciful

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • từ bi

  * adj

  merciful

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • từ bi

  merciful