nổi thành u trong Tiếng Anh là gì?

nổi thành u trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi thành u sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi thành u

    * ttừ

    tumid