nổi đầy trong Tiếng Anh là gì?

nổi đầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi đầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi đầy

    to break out in...

    đứa bé nổi đầy mụn the child has broken out in spots