nổi cộm trong Tiếng Anh là gì?

nổi cộm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi cộm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi cộm

    bulging, crop up

    những vấn đề nổi cộm big problems

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi cộm

    visible, conspicuous, noticeable