nổi điên trong Tiếng Anh là gì?

nổi điên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi điên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nổi điên

  to fly into a fit of madness; to go crazy

  xem cáu tiết

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nổi điên

  Fly into a fit of madness

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nổi điên

  fit of madness, temporary insanity; to make crazy, drive insane