nổi gân trong Tiếng Anh là gì?

nổi gân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi gân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi gân

    * dtừ

    sinewiness

    * ttừ

    veinous, sinewy