nổi nốt dát trong Tiếng Anh là gì?

nổi nốt dát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi nốt dát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi nốt dát

    * dtừ

    stigmatization