nổi gai ốc trong Tiếng Anh là gì?

nổi gai ốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi gai ốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi gai ốc

    xem nổi da gà