nổi mẩn trong Tiếng Anh là gì?

nổi mẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi mẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi mẩn

    rash